Opțiunea ‘CRÆDO 4D+4P’: Împreună, noi putem îndrepta România spre un viitor Demn de încrederea noastră, Dinamic, Drept, și Dăruitor pentru toti într-o Europă care să ne poată asigura Pace, Prosperitate, Pluralism și Participare în propria noastră guvernare

Votul la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 va constitui cea mai importantă acțiune politică a ta, precum și o atitudine civică vitală.

Impreună, vom întreprinde o acțiune comună capitală și necesară în România ultimilor 30 de ani.

Impreună, vom isprăvi cu o Românie amăgită de politicieni penali si subminată de complicitatea lor față de coruptie, incompetență, și minciună.

Impreună, vom reclădi o societate românească liberă, respectată, și mândră de valorile pe care le are în comun cu Europa și cu partenerii transatlantici.

Când vei vota pentru Optiunea 'CRÆDO 4D+4P': România 20/20 la următoarele alegeri Europene, în primăvara anului 2019 - exact un veac de la sfârșitul Primului Război Mondial, de la semnarea Tratatului de la Versailles, și de la închegarea României Unite - vei vota pentru re-nașterea unei mari Românii - demne de încrederea noastră, dinamice, drepte, și dăruitoare pentru toți cetățenii ei, într-o Europă a păcii, prosperității, pluralismului, si participării in propria noastră guvernare. De azi înainte, decizia -și votul! -îți apartin numai ție. De azi înainte, uniți și puternici, #Vom Răzbate spre "O Românie Puternica într-o Europă Unită!"

Democratie - Prosperitate - Diversitate @ Secolul XXI !

Europa de astăzi nu mai e definită de granițe, de clase sociale, ori de origini etno-culturale, ci de acele drepturi pe care le avem cu toții și de care se cade să ne bucurăm cu toții: drepturi la demnitate și dreptate - drepturi inalienabile al oricărei ființe umane; drepturi la libertate și participare, drepturi pe care guvernele noastre trebuie să le respecte, precum și drepturi la recunostere, egalitate, cinste, la supremația legii – drepturi pentru care trebuie să luptăm cu toții, pe întreg continentul, fie individual, fie în calitate de comunități, sau entități guvernamentale. Și, mai mult decât atât – trebuie să ne luptăm pentru acestea nu singuri, dar și alături de aliații noștri din America de Nord, ca parte a comunității transatlantice, căreia îi aparținem.

In ziua de azi, cetățenii liberi ai Uniunii Europene sunt implicați în dezbateri critice, care au ca temă pastrarea, protejarea și promovarea acestor drepturi în manieră optimă, încercănd totodată să armonizeze acest demers cu schimbările profunde care au loc atât la nivel de politică natională, cât și în spatiul public european.  Trăim vremuri în care asistăm la apariția unui sistem de guvernare revoluționar zis "unitas multiplex", pe mai multe nivele si cu diverse focare de decizie; sistem care combină “o și mai strânsă uniune” a cetățenilor Europei cu respectul absolut față de autonomia și diversitatea fiecărei natiuni europene în parte.  Cea mai puternică provocare cu care ne confruntăm astăzi este aceea de a accepta realitatea acestei evolutii, de a configura și de a actualiza capacitățile comune,  în scopul reformării rețelelor europene de putere, pentru realizarea acestui model care răstălmăcește ceea ce inseamnă suveranitatea in secolul XXI - de la izolare, egoism, și confruntare la conectivitate, prezență, acces, și competență; un model care începe să prindă contur în zona euro-americană.

Acest model – mai transparent, mai deschis, mai responsabil, mai democratic și mai flexibil; mai eficient și mai concret – este singurul apt să garanteze că Europa nu doar va supraviețui, dar va prospera și se va dezvolta în anii și deceniile următoare, devenind o Europă așa cum ne dorim s-o lasăm moștenire copiilor noștri.

Deci, cum ne putem achita de aceasta sarcină istorică, de a face tranziția de la vechiul sistem la noul sistem de guvernare?  Societatea civilă trebuie să zdruncine sistemul de presiune căruia îi este supusă prin structurile existente acum, politice, sociale, și economice. Trebuie să se implice direct în dezbateri organizate, dezbateri care îi includ pe toți cei afectați și care au ca scop analiza rațională pentru găsirea soluțiilor optime, bazate pe forța celui mai bun argument. Aceste dezbateri nu mai pot fi fragmentate, ori condiționate de frontierele interstatale.  Ele trebuie să profite de avantajele noilor tehnologii de comunicare și de gradul ridicat de conectivitate la care s-a ajuns astăzi, transgresând astfel granițele politice sși culturale, incluzând întregul spațiu public european. Este momentul creării unui demos european - o societate civilă europeană activă pe plan politc pe tot continentul, care nu doar să includă, dar să și elibereze identitățile noastre naționale din strâmtorile teritoriale în care le-a forțat conceptul de stat-națiune uniform, omogen, centralizat, și ierarhic.

Este momentul să facem acest pas, dacă într-adevăr dorim o schimbare durabilă, benefică și necesară pentru noi toți. Asta nu înseamnă altceva decât constituirea unui capital social european, la scară largă, capabil să reunească entitățile naționale (separate în prezent) într-o comunitate civică de alegători nouă, dinamică, hotărâtă, puternică. Doar astfel vom putea să depășim impasul actual de ordin politic și insituțional, atât la nivel național, cât și european; impas provenit din faptul că, deocamdată,  adevaratul scop al organizării prezente nu este altul decât menținerea pozitiilor, puterilor și privilegiilor actualilor politicieni.

Nu putem implementa cu succes o atare schimbare radicală, conformă cu principiile noastre și cu grila noastră de valori, decât dacă operăm schimbări în mod pacifist și constituțional, în fiecare țară, pentru fiecare cetățean european și pentru fiecare societate europeană.  Există o singură instituție europeană care întrunește aceste criterii și care deține potentialul necesar pentru a genera o legitimare politică suficient de puternică încât să impună respect și colaborare din partea politicienilor naționali recalcitranți, încăpățanați și retrograzi din punct de vedere al politicilor lor populiste.

Această instituție este Parlamentul European. El este singurul organism politic capabil să declanșeze o revoluție civică și democratică, pe care nu o pot zădărnici și căreia nu i se pot opune politicieni naționaliști din diverse țări, a căror unică legitimitate se bazează pe principii democratice comune și care, în cazul unei încercări de subminare a acestui demers, n-ar face decât să-și submineze legitimiatatea demoratică propriei lor puteri.

Parlamentul European reprezintă, astfel, singurul portal – punctul de sprijin critic - ce ne va permite accesul pe căi legale și pașnice la viitorul pe care dorim să-l remodelăm, folosind unealta de bază al oricărei societăți democratice: buletinul de vot. 

Comunitatea Euro-Americana